• Kişi sayma sistemlerinde karşılaşılan teknik zorlukları ve bu zorluklara yönelik geliştirilen yenilikçi çözümleri keşfedin, doğruluk ve güvenilirliği artırmak için optimize edilmiş algoritmalardan manuel doğrulama süreçlerine kadar her detayı öğrenin.

  • Kişi sayma sistemleri, perakende, eğlence, ulaşım ve kamu hizmetleri gibi sektörlerde müşteri davranışlarını anlamak, kaynakları verimli kullanmak ve operasyonel süreçleri iyileştirmek için kullanılan, kızılötesi sensörler, termal kameralar, video analiz sistemleri, Lidar teknolojisi ve Wi-Fi/Bluetooth izleme gibi çeşitli teknolojilere dayanan çözümlerdir.